Page 5 - Salonul international de arta plastica - Universul Eminescu
P. 5

Întru cinstirea marelui poet național Mihai Eminescu, Galeria Contrast din
        București găzduiește în perioada 15 – 30 iunie a.c. cea de a XII-a ediție a Salonului
        Internațional de Artă plastică ,,Universul Eminescu" la care și-au dat concursul 87 de
        expozanți din țară, diaspora românească și chiar câțiva artiști străini legați spiritualicește de
        lirica eminesciană.

           Așa cum se cuvine (și după cum o demonstrează cele peste 100 de lucrări de pe
        simeze), expozanții au dat expresie artistică sentimentelor ce le-au inspirat creația. În
        virtutea acestei simbioze ei au putut reliefa legătura intimă dintre poezia și gândirea poetului
        și arta plastică, astfel încât ea să exprime și emoțional! O asociere fericită dintre limbajul
        poetic și cel artistic.

           Demn de relevat este și faptul că între expozanți s-au aflat și câțiva artiști din Piatra
        Neamț, între care îi amintim pe Laurențiu Dimișcă, Dumitru Bezem, Mimi Revencu –
        Niță, Petru Diaconu, Gheorghe Dănilă care, prin lucrările expuse, au dat viață spiritului
        moldav eminescian. Putem, deci, spune că ei nu numai că nu l-au uitat pe Eminescu, dar îi
        și continuă tradiția creatoare pe mai departe. Ne-o confirmă chiar lucrările semnate de artiștii
        pietreni: ,,Geniu neînțeles", ,,Casă țărănescă", ,,Plimbare prin pădure" și ,,Frunză-n vânt",
        ,,Sacralitate".

           Așadar, a fost un dialog între operele realizate în taberele ,,colecția de azi -
        PORTRET" și artiști consacrați ai penelului românesc: Camil Ressu, Nicolae Dărăscu,
        Rodica Pandele, Ion Irimescu, Marcel Chirnoagă.

           Iată de ce, considerăm oportună a aminti și faptul că toate edițiile de până acum au
        fost dedicate cultivării dragostei noastre pentru Eminescu, scop în care inițiatorul acestui
        Salon, domnul Ilie Roșianu, a avut încă din anii studenției un nobil vis, care speră să devină
        realitate întru-un viitor cât mai apropiat: înființarea unui lăcaș de cultură de interes național
        și internațional - Muzeul ,,Mihai Eminescu" în București.

           Să amintim și faptul că vernisajul s-a constituit într-un veritabil spectacol de sunet,
        lumină și culoare realizat de artiști ai poeziei, muzicii și ai artelor plastice ce a încântat
        numerosul public participant la eveniment.
           Ne exprimăm ferma convingere că această ediție a Salonului Internațional de Artă
        plastică ,,Universul Eminescu" este un nou prilej prin care, pe lângă fireștile emoții artistice
        trăite de vizitatori, vor rămâne gravate ca un memento reverberații emanând dintr-o inedită
        pagină de istorie în imagini a însăși spiritualității românești.

           Sperăm că ea va aduce în inima și cugetul lor o și mai profundă dragoste de neam
        și țară.


                                        Sorin Mihăilescu


                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10