Page 3 - Salonul international de arta plastica - Universul Eminescu
P. 3

Universul Eminescu in Ipostaze Plastice


                           Începând cu prima ediție a Salonului Internațional de Artă
                           Plastică: “Universul Eminescu în Ipostaze Plastice”, ajuns
                           acum la a XII-a ediție, am considerat oportun a-i pune
                           întreaga-i creație sub acest generic ce reflectă sugestiv și
                           modul în care participanții la salon au dat viață artistică
                           universului eminescian văzut și interpretat din această
                           perspectivă care, grație genialității sale și evident harului
                           conferit de talentul expozanților, l-au făcut accesibil și artei
        plastice. Este, credem, motivul pentru care nobila-i operă și-a deschis porțile creației spre toate cele
        7 arte, dar apoi și spre multele domenii ale spiritualității românești.
           Mihai EMINESCU a devenit un precursor pentru LUMEA științifică românească de ieri și de
        azi. Pe acest fundal creativ s-a conturat în timp și prestigiul său - de ce nu !- european și chiar
        mondial, unde el și-a croit drumul și spre nemurire, pentru ca numele său să devină astfel cunoscut
        și dincolo de hotarele țării; așa cum s-a impus în atenția lumii să se bucure și de un incontestabil
        prestigiu internațional, care indirect, a contribuit la ridicarea prestigiului României.
           Putem oare atunci, a nu-i recunoaște meritele ce i se cuvin, când așa cum se știe, tot prin
        înaltul său patriotism cultivat de opera sa, tot el a fost și cultivatorul prin care românii au ajuns să
        înfăptuiască marele act al centenarului de la 1 decembrie 1918 prin care ne-am cucerit demnitatea
        națională.
           O confirmare - fără doar și poate ! - însuși idea că prin acest act istoric, România a devenit și
        stat independent, ceea ce îi atesta și egalitatea cu celelalte state europene - un drept incontestabil
        de a i se recunoaște și statutul de națiune independentă prin care țara noastră și-a câștigat și dreptul
        uman și moral de a sta cu fruntea sus alături de celelalte țări europene. Deci Eminescu - și din acest
        punct de vedere - este reperul ce ne-a călăuzit a ne atinge nu doar scopurile culturare și umaniste,
        ci și rolul de a ne înfăptui idealurile ideatice și identitare care ne-au ajutat să depășim greutățile
        vieții, fapt ce este ilustrat concludent și de lucrările aflate pe simeze, din care vizitatorii Salonului își
        pot da seama că Eminescu a fost pentru români – și călăuzitorul de spirit al minții și al sufletului lor.
           Desigur, pentru înțelegerea acestui traiect istoric, se impune a identifica și traiectul artistic
        revelat de artiștii ce au reflectat și în creațiile lor acest demers ce și-a găsit oglindirea în lucrările de
        pe simeze care, la rându-le, urmeaza căile eminesciene, așa cum sensibilitatea lor a fost influiențată
        de simțirea poetului. Pentru acestea, se impune însă a-i descifra, pe lângă ideile imanente liricii sale,
        și spiritual gândirii sale și, astfel, ei să traducă expresiv și simbolistica poeziei poetului.
           Vom putea înțelege astfel, legătura intimă dintre cei doi factori creativi dintre poet și artiști,
        care, la rândul lor, vor putea să traducă limbajul poetic și cel artistic pe filiera accesibilă privitorilor.
           Spre a se putea însă înțelege acest demers firesc e necesar a trece la analiza propiu-zisă,
        măcar a celor mai importante din lucrările expuse, ce merită a fi cunoscute. Din păcate, întrucât
        prezenta galerie are un spațiu expozițional destul de limitat, ne vom rezuma în special spre lucrările
        cele mai mici ca dimensiune, dar evident și la unele mai mari ce prezintă un interes major pentru
        înțelegerea universului eminescian.
           Trebuie spus că în toate cazurile, demersul majorității expozanților, grație rafinatei gândiri a
        lui Eminescu, s-a axat spre descoperirea acelor idei care să le permită a traduce credibil intuițile
        poetului spre a le putea percepe și a le traduce adecvat și în ipostaze plastice.
           În acest sens arta maestrului Valentin Tănase, (prin toate subiectele pe care le-a abordat),
        este un reper estetic demn de urmat prin stilul original în care el le-a dat viață. Desigur, în funcție de
        viziunea pe care o implică rezolvarea formală a temelor reperabile și în creatia celorlalți expozanți.                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8