Page 4 - Salonul international de arta plastica - Universul Eminescu
P. 4

Putem deci spune că mergând pe acest filon ideatic, ce le-a stimulat imaginația, Rodica
        Olteanu, Ana Pascu, Ecaterina Mihai, Valentina Belmega, Rodica Avram, Daniela Grunfeld, Măriuca
        Oteteleșeanu, Corina Chirilă, Aneta Filip, Mihai Beciu, Mihu Vulcănescu, Petre Dăncilă, Costin David,
        Romeo Ionescu, prin rafinamentul expresiei plastice și cromatice a culorilor și formelor utilizate s-a
        făcut ecoul expresiv a mesajului eminescian. Desigur, nu putem trece cu vederea compoziția:
        “Tragicul Eminescu”, a lui Petre Dăncilă ce ne relevează calvarul poetului atunci când viața i-a fost
        tulburată de nebunie, care i-a fost înscenată de inamicii creației lui.
           Pe o filieră aparte se înscriu și portretele-simbol ale maestrului Ion Hultoană și al mai
        tânărului artist Răzvan Andreescu ce se disting prin farmecul cu totul deosebit, în care ei își prezintă
        personajele: Ioan Hultoană în portretul poetului, ce prefigurează pe sobrul Eminescu, ilustrat în plină
        glorie în care îl întâlnim și pe genialul poet, cu toate calitățile ce l-au impus ca mare patriot în atenția
        tuturor românilor, calitate prin care el s-a afirmat și ca înainte mergător al Centenarului Unirii. Pe
        când portretul semnat de Răzvan Andreescu “ne prezintă proiecțiile post-mortem” ale celor mai
        reprezentative opere eminesciene cum sunt “Luceafărul” poemul-rege al creației eminesciene; Codrii
        fără nume cu marile lor frumuseți, eternul farmec al mării prin care Eminescu și-a arătat încântarea
        admirativă față de bucuria ce i-o trezea în suflet misterioasa mare albastră ca și florile - și nu în
        ultimul rând tristul mormânt - ce l-a rapit dintre noi, cu mult înainte de a fi putut revela și alte
        potențe artistice pe care, din păcate, le-a luat cu el în Eternitate.
           Ar fi desigur, multe alte lucruri de spus, dar spațiul limitat al galeriei, ne obligă a ne opri aici.
           Cu toate acestea, nu putem a nu reține și înalta semnificație simbolistică a portretelor în
        cauză în care artistul duce mai departe ideia exprimată de maestrul Hultuoană: respectiv că
        devenirele din cultură, artă, știință și, nu în ultimul rând, făptuirea Centenarului Marei Unirii pentru
        făurirea noului destin al poporului român ce și-a regăsit în portretele amintite o sugestivă exprimare.
        Imaginile și ideile revelate, reflectă sugestiv aceste înălțătoare deveniri ce nu se pot uita.
           În raport de viziunile artistice revelate, în care expozanții au dat expresie - și post-mortem!-
        personalității Eminescu, deci, este acum momentul să folosim prilejul jubiliar al sărbătoririi
        Centenarului Unirii, pentru a putea inaugura ulterior și înființarea unui Muzeu Național “Mihai
        Eminescu” în capitală, care ar fi un omagiu bine-venit și întru cinstirea memoriei sale.
           În același timp, în virtutea simbolisticii exprimate de lucrările de pe simeze, se cuvine a releva
        și faptul că omagiul în speță, se impune a fi receptat și ca un gest de noblețe și omenie prin care să
        ne putem dovedi dragostea și recunoștința ce i-o datorăm poetului pentru tot ce el a lăsat în urmă,
        în sufletul și conștiința noastră și evident a urmașilor noștri.
           Iată de ce așa cum s-a văzut din analiza lucrărilor la care m-am referit - alături de
        reverberațiile propii ale fiecărui autor -, se desprinde și idea deschiderii spre universalitate a multora
        dintre creațiile expuse, care au făcut, indirect, și ecoul emoțiilor estetice generate de propiile noastre
        trăiri, dar și a mesajului eminescian ce ne-a făcut transparentă și personalitatea poetului nepereche
        după cum, la vremea lui, l-a definit Nichita Stănescu. Toate acestea ne demonstrează fără echivoc
        valoarea incontestabilă atât a creației eminesciene, cât și a interpreților celor care au dat viață
        universului eminescian.
           Este motivul pentru care ne exprimăm ferma convingere că și această ultimă ediție a
        Salonului, este un nou prilej prin care, pe lângă fireștile emoții estetice, trăite de vizitatorii, ei vor
        rămâne în suflet și cu o inedită pagină de istorie în imagini a însăși spiritualității românești, care,
        sperăm, va avea efectul de a aduce în inima și cugetul lor o și mai profundă dragoste de neam și de
        țară !


                                                                Ilie Roșianu,
                                                                critic de artă
                                                            Curatorul Salonului


                                                        4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9