Page 9 - Album Titi Gheorghiu
P. 9

Pictorul Titi Gheorghiu este în primul rând arhitect.

                      Fac de la început această observație pentru că ea este în

                      favoarea pictorului și în favoarea operei sale peisagistice și
                      portretistice.


                          Virtuțile școlii de arhitectură se răsfrâng – inspirat -

                      în vocația pictorului care prin știința studiată a perspectivei,

                      în primul rând, exploatează fericit rigoarea reflectării ima-
                      gistice în pictura venind să evoce atât de pregnant atmo-

                      sfera orașelor medievale și a străzilor orașelor medievale,

                      un model semnificativ și reprezentativ pentru arta pictorului

      Titi Gheorghiu fiind tabloul înfățișând Sighișoara, de pildă, sau evocările venețiene. Aici
      privirea tablourilor ne poate trimite și la Canaletto.


          Dar eu țin să relev și sentimentul puternic pe care îl respiră asemenea pânze, sen-

      timent de iubire, de îndrăgostit de universul medieval european și românesc precum și

      capacitatea pictorului de a povesti cuceritor. Imaginile evocând orașele amintite sunt
      pline de o viață care face vie atmosfera și face memorabilă povestea. Acest sentiment al

      căldurii dragostei cu care Titi Gheorghiu privește și pictează este întâlnit și în portretistica

      lui. Și mă gândesc la cât de puternic este acest sentiment în tabloul înfățișând o bătrână

      țărancă torcând un caier de lână albă, distins cu unul dintre cele mai importante premii

      europene.

          Titi Gheorghiu știe să povestească atât de captivant și de emoționant și în pictura

      peisajelor care de asemenea se instalează sentimental în memoria noastră. Iată, astfel, o

      nouă motivație a salutului pe care un scriitor îl adresează pictorului Titi Gheorghiu a cărei

      personalitate este indiscutabil identitară în pictura românească de azi.

                                                Dinu Săraru

                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14