Page 4 - Album Titi Gheorghiu
P. 4

Di rector      ing.Sorin Mihăilescu

            DTP         Dan Niculescu

            Fotografi i     ing.Sorin Mihăilescu, Cornel Mift ode

            Tehnoredactare:  Elena Văduva

            Tipar           Contrast

            Legătorie       Semne

            Editura        Contrast
            PRINT Center                       OFFICE Center

            Tipar off set * Tipar digital            Biroti că * Papetărie * Tipizate            PROMO Center                    ADVERTISING Center

            Arti cole promoționale * Cadouri              Producție publicitară

                      www.CONTRAST-center.ro

            Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Editurii Contrast.
            Reproducerea, fi e și parțială, pe orice suport, a textului sau a fotografi ilor este interzisă fără
        acordul prealabil al editorului.
               Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

               Gheorghiu, Ti�

               De la București la New York (Cu șevaletul prin Europa)

               Editura Contrast București – 2018
               ISBN : 978-973-1782-20-1                   Editura CONTRAST
   1   2   3   4   5   6   7   8   9