Tabăra de pictură și creație artistică „Portret” Vânători-Neamț   Septembrie 2013

Organizatori: Fundația „C.M.Imago” și „Contrast Art” împreună cu partenerii săi: Fundația Națională pentru Civilizație rurală „Niște țărani”, Primăria Comunei Vînători-Neamț, Primăria Orașului Bicaz.

Scopul proiectului cultural este descoperirea şi promovarea portretisticii ca o importantă latură a creaţiei artistice contemporane şi ca o motivaţie însemnată a apartenenţei la o comunitate şi la un spaţiu cultural în context european.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea şi impulsionarea creaţiei artistice în directă legătură cu comunitatea şi cu spaţiul cultural.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Cunoaşterea şi promovarea portretiscticii româneşti din secolul al XIX-lea şi până astăzi;

- Transferul de aptitudini şi competenţe artistice de la artişti consacraţi către tinerii artişti;

- Promovarea importanţei creaţiei artistice în comunitate şi explicitarea însemnătăţii acesteia ca element identitar al acesteia;

- Diseminarea conceptului de portret şi importanţa portretisticii în societatea contemporană prin expoziții, site web și tipărituri;

- Asigurarea şi organizarea de spaţii adecvate pentru întâlnirea creatorilor de artă cu personalităţi culturale, ştiinţifice şi cu specialişti media, operatori turistici.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt artiştii participanţi şi personalităţile şi specialiștii invitaţi aparţinând organizaţiei solicitante şi instituțiilor partenere.

Galerie
Setări galerie foto

Discurs deschidere tabără Vânători-Neamț
Ing. Sorin Mihăilescu - Contrast Center.

Pe Tărâmul Zimbrilor - interviu Sorin Mihăilescu Tabăra de pictură Vânători-Neamț 2013